Trafik Yönetimi Planı (TYP)

Boru hattının, Yer Üstü Tesisleri (YÜT)'nin ve ilgili altyapının inşası, mevcut yolları kullanan kişiler ile hassas alıcı ortamlar üzerinde etkilere neden olabilir. Bu Trafik Yönetim Planı (TYP), olası etkileri belirleyip bunların azaltılması için uygun önlemleri tanımlamaktadır.

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr