Sosyal Etki Değerlendirmesi Çalışmaları

ITE Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmaları kapsamında 500 metre güzergah koridoru boyunca 117 köyde 1051 malikle anket çalışmaları ve halkın bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalardan elde edilen verilerin ışığında sosyal etki analizlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra köy eksikleri/sorunları olarak belirtilen ve sosyal yatırım çalışmalarında dikkate alınabilecek hususlar kayıt altına alınmıştır.