Referanslar ve Standartlar

Boru hattı sisteminin tasarımı, inşaatı ve işletilmesi sırasında kullanılacak  standartlar;

• ASME B31.8: Gaz İletimi ve Dağıtımı Boru Sistemleri

• TS 8037: Doğal Gaz Boru Hatları - Katodik Koruma Kriterleri

•TS 8040: Doğal Gaz Taşıma ve Dağıtım Boru Hatlarında Kullanılan Genel Malzeme ve Ekipmanlar

•TS 8954: Doğal Gaz Boru Hattı - Projelendirme Genel Kuralları

•TS 10736: Borular - Çelik - Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarında Kullanılan Demiryolu ile Taşıma Kurallar

•TS EN 12583: Gaz Besleme Sistemleri - Kompresör İstasyonları - Fonksiyonel Kurallar

•TS EN 14141: Boru Hatlarında Doğal Gaz Taşınmasında Kullanılan Vanalar Performans Özellikleri ve Deneyler 

Proje kapsamında, “Zemin Etüt İşleri Şartnamesi” içerisinde ulusal standartlara (örneğin; BS, ASTM, DIN) veya uluslararası standartlara (örneğin ISO)  başvurulabilir..

Jeoloji ile ilgili temel standartlar aşağıda verilmiştir ama standartlar bununla sınırlı değildir.

• BS 5930: 1999 Saha Araştırmaları İçin Uygulama Kodları

Doğal Gaz Boru Hattı Sistemleri İçin Jeolojik Araştırmalarının Spesifikasyonları, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr