Projenin Yapım Aşamaları

Büro ve arazideki etüt çalışmalarında bilimsel, teknik, sosyal ve ekonomik veriler değerlendirilerek güzergah seçimi yapılmıştır. Yapılan etütler kapsamında jeolojik, jeoteknik, topografik, çevresel, sosyal, ekolojik ve arkeolojik vb. tüm kısıtlar incelenmiş ve dikkate alınmıştır.

Boru hattının geçeceği güzergah boyunca kalıcı ve geçici irtifak hakkı koridoru belirlenmiştir. İnşaat koridoru; boru eksenine göre 12+24=36 m olacak
şekilde tasarlanmıştır. İnşaat aşamasında oluşacak hafriyat malzemesi dolgu aşamasında, uygun olması halinde hattın üzerinin kapatılmasında, çevre düzenlemesinde ve ulaşım yollarında kullanılacaktır.

Kazı çalışmalarında çıkacak bitkisel toprak (üst toprak) ise güzergah üzerinde ayrı olarak biriktirilerek inşaat sonrası peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Tarım alanlarında inşaat koridorundaki bitkisel toprak (üst toprak) daha sonra tekrar sermek üzere sıyrılarak (bölgesine göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 30-40 cm derinlikte) ve özenle istiflenerek depolanır. Tarım alanlarında hafriyat toprağı ile üstteki toprağın karışmamasına özellikle itina edilmektedir.
 
Boru kesitlerine göre hendek kazısı yapılır, gerekli eğme ve kaynaklama ile boru tek vücut haline getirilir. Borular korozyona karşı önceden koruyucu yalıtkan ile kaplanmışlardır. Kaynak sonrası boru eklem yerleri polietilen v.b izolatör maddeler ile kaplanır. Boru hendeğe indirilmeden önce ve indirildikten sonra dedektör ile kaplama yerleri hassas bir şekilde kontrol edilir. Boru kaynak ve büküm kayıtları as built çalışmaları için son teknoloji kulanılarak gerekli ölçüler sonucu konum belirlemesi yapılır. Boru hattı, teknik standartlara uygun malzeme ile doldurulur.

Bu arada, kanala fiberoptik kablolarda yerleştirilir. Boru üst kısmı, daha önce özenle tutulan üst toprak ile kapatılır. Borunun üstü kapatıldıktan sonra hattın ve boru kaynak yerlerinin kısımlar halinde hidrostatik testi yapılır. Bu test için yüksek basınç uygulanır. Boru hattının inşaat aşamasında geçilen bölgelerdeki çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetimi, çevresel, sosyal ve ekolojik yönden ilgili mevzuatlar  çerçevesinde uygun şekilde tamamlanır.

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr