Kültürel Miras Yönetim Planı

Bu planda, ITE DGBH Projesi'nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki güzergah koridoru üzerinde bulunan arkeolojik mirasın yönetimini ana hatlarıyla belirleyen bir model sunulmaktadır. Plan, aynı zamanda, Projenin başlangıcından sonuçlanmasına kadar olan süreçte kültürel kaynakların yönetim temelini oluşturacak stratejinin de bir parçasıdır.

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr