• Genel Bilgiler
 • 1. Bölüm
  (0-336 km)
 • 2. Bölüm
  (336-587 km)
 • 3. Bölüm
  (587-843 km)
 • 4. Bölüm
  (843-1330 km)
 • 5. Bölüm
  (1330-1516 km)
 • 6. Bölüm
  (1516-1680 km)
 • 7. Bölüm
  (1680-1769 km)

Genel Bilgiler

İRAN TÜRKİYE AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI  PROJESİ GÜZERGAHI

Boru Güzergahı Boyunca Geçilen İl ve İlçeler

Saha çalışmaları sonucunda; jeolojik, jeomorfolojik ve ortamsal kriterlere dayanılarak saptanan ve Türkiye'nin doğusundan batısına kadar uzanan ITE DGBH ön güzergâhının geçtiği alan; jeolojik-jeomorfolojik özelliklerinin farklılığına dayanılarak 7 bölgeye ayrılmıştır.

1. Bölüm (0-336 km)

Boru hattının geçeceği güzergah boyunca kalıcı ve geçici irtifak hakkı koridoru belirlenir. İnşaat koridoru; boru eksenine göre 12+24=36 m olacak şekilde tespit edilir.

Büro ve arazideki etüt çalışmalarında bilimsel, teknik, sosyal ve ekonomik veriler değerlendirilerek güzergah seçimi yapılır. Yapılan etütler kapsamında çevresel, sosyal, ekolojik ve arkeolojik kısıtlar incelenir ve dikkate alınır.

İnşaat aşamasında oluşacak hafriyat malzemesi hattın üzerinin kapatılmasında, çevre düzenlemesinde ve ulaşım yollarında kullanılacaktır. Kazı çalışmalarında çıkacak bitkisel toprak ise güzergah üzerinde ayrı olar­ak biriktirilerek inşaat sonrası peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Tarım alanlarında inşaat koridorundaki  humuslu toprağı daha sonra tekrar sermek üzere soyularak (yaklaşık 30-40 cm derinlikte   ve özenle istifle­nerek depolanır.

Tarım alanlarında hafriyat toprağı ile üstteki toprağın karışmamasına özellikle itina edilir.Boru kesitlerine göre hendek kazısı yapılır, gerekli eğme ve kaynaklama ile boru tek vücut haline getirilir. Borular korozyona karşı önceden koruyucu yalıtkan ile kaplanmışlardır. Kaynak sonrası boru eklem yerleri polietilen v.b izolatör maddeler ile kaplanır. Boru hendeğe indirilmeden önce ve indirildikten sonra dedektör ile kaplama yerleri hassas bir şekilde kontrol edilir. Boru kaynak ve büküm kayıtları as built çalışmaları için son teknoloji kulanılarak gerekli ölçüler sonucu konum belirlemesi yapılır. Boru hattı, teknik standartlara uygun malzeme ile doldurulur.  Bu arada, kanala fiberoptik kablolarda yerleştirilir.  Boru üst kısmı, daha önce özenle tutulan üst toprak ile kapatılır.

Borunun üstü kapatıldıktan sonra hattın ve boru kaynak yerlerinin kısımlar halinde hidrostatik testi yapılır. Bu test için yüksek basınç uygulanır. Boru hattının inşaat aşamasında geçilen bölgelerdeki çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetimi, çevresel, sosyal ve ekolojik yönden ilgili mevzuatlar çerçevesinde uygun şekilde tamamlanır.

2. Bölüm (336-587 km)

336+000 km, 1700-1750 m kotlarında, Erzurum ili Abdalcık köyünün 350 m, Güllüdere köyünün 1000 m, Yeniköy köyünün 900 m kuzeyinden BTC Hattı'na, BOTAŞ Hattı'na ve Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı'na paralel bir şekilde devam etmektedir. Boru hattı 350+000 km'de 1925 kotunda, Erzurum ili Yeniköy'den mevcut ve proje aşamasında olan boru hatlarına paralel konumda ayrılarak Erzurum Çiftlik köyünün 2 km kuzeyinden 1815 m kotunda Erzincan ili Yaylacık köyünün 1,5 km güneyinden 1584 m kotunda devam etmektedir. Boru hattı Erzincan ili Turnaçayırı köyünün 1,2 km kuzeyinde 2298 m kotunda geçerek Erzincan ilinin 15 km kuzeyinde 448+000 km'de Doğu Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile paralel konuma gelmektedir. Boru hattı 473+000 km'de Gümüşhane ili Akdağ köyünün 3,5 km güneyinden devam etmektedir. 483+000 km'de Erzincan ili Ahmetli köyünün 2,5 km tekrar BTC ve Nabucco Hattı ile paralel konuma gelmektedir.


Boru hattı 573+000 km'de Aydın köyünün 1.5 km kuzeyinde Doğu Anadolu Boru Hattı ile paralel konuma gelmektedir. ITE boru hattı 570+000 km'de Erzincan il sınırından Sivas il sınırına girmektedir.

3. Bölüm (587-843 km)

Hat, Sivas ili Topçuyeniköy köyünün 786 m güneyinden, 1530 m kotunda BTC, Doğu Anadolu ve Nabucco hatlarına paralel devam etmekte, güzergah 3 km sonra 654+000 km'de BTC, Doğu Anadolu ve Nabucco hatlarından ayrılıp Sivas ili Kurugöl köyünün 2 km kuzeyine kadar ortalama 1550 m kotundan devam etmektedir. Sivas ili Karayün köyünün 1,3 km kuzeyinde 680+000 km'de 1429 m kotundan BTC Doğu Anadolu ve Nabucco Hattı ile tekrar paralel konuma geçmektedir. Hat Sivas ili Sivritepe köyünün 2,7 km kuzey doğusunda 687+000 km'de 1462 m kotundan BTC'den ayrılıp Nabucco ve Doğu Anadolu ile paralel devam etmektedir. Boru hattı Sivas merkezin 20 km güneyinden 1343 m kotunda devam etmektedir. Sivas ili Ulaş ilçesinin 13 km kuzeyinde, Koyuncu köyünün 1 km kuzeyinde 718+000 km'de 1394 m kotunda ITE boru hattı Nabucco Hattı'ndan ayrılmaktadır. Sivas ili Keçili ve Sorkuncuk köylerinin kuzeyinden geçerek, Sarıdemir köyünün 2,2 km güneyinde 727+000 km 1344 m kotunda Doğu Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndan ayrılarak devam etmektedir. ITE boru hattı Sivas ili Kayadibi köyünün 2,2 km kuzeyinde 1313 m kotunda, Büyüktopaç köyünün 7,4 km kuzeyinden, Alacakışla köyünün 1 km güneyinden, Örtülü köyünün 250 m güneyinden batı yönünde devam etmektedir. ITE boru hattı 793+000 km'de Sivas il sınırından Yozgat il sınırına girmektedir. Yozgat ili Bozhüyük köyünün 750 m güneyinden, Davulbaz köyünün 650 m kuzeyinden, 1760 m kotunda devam etmektedir. ITE,Akdağmadeni ilçesinin 6 km güneyinden Dayılı köyünün 1,7 km kuzeyinde 1230 m kotunda batı yönünde devam etmektedir.

4. Bölüm (843-1330 km)

ITE boru hattı Yozgat ili Kemalli köyünün 1,5 km kuzeyinden 1297 m kotunda Küçükcalağıl köyünün 1 km kuzeyinde 860+000 km'de 1187 m kotundan, Kepirce köyünün 600 m kuzeyinden 880+000 km'de 1027 m kotunda, Yozgat merkezin 17 km güneyinden 917 km'de 1351 m kotunda, Saray köyünün 2.5 km güneyinden 931+000 km'de 1105 m kotundan batı yönünde devam etmektedir. Boru hattı 951+000 km'de Yozgat il sınırından Kırşehir il sınırına girmektedir. Kırşehir ili Acıköy köyünün 700 m güneyinden 976+000 km'de, Ödemişli köyünün 860 m kuzeyinde 992+000 km'de 789 m kotunda devam etmektedir. Boru hattı 998+000 km'de Kırşehir il sınırından Kırıkkale il sınırına girmektedir. Kırıkkale ili Büyükceceli köyünün 2.8 km güneyinde 961 m kotunda 1004+000 km'de, Polatyurdu köyünün 790 m kuzeyinde proje aşamasında olan Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı ile paralel devam etmektedir. Kırıkkale ili Polatyurdu köyünün 1019+000 km'de ITE boru hattı Nabucco'dan ayrılarak Konur köyü 1039+000 km'de 2,2 km kuzeyinde 1113 m kotundan tekrar Nabucco ile paralel konuma gelmektedir. ITE boru hattı 1060+000 km'de Kırıkkale il sınırından Ankara il sınırına girmektedir. ITE boru hattı Kırıkkale ili Köprüköy köyünün 2 km kuzeyinden, Ankara ili Büyükboyalık köyünün 3,5 km güneyinden 1066+000 km'de Nabucco Hattı'ndan ayrılıp ve 1068+000 km Doğu Anadolu Hattı'nı keserek Bala ilçesinin 5,4 km kuzeyinde 1201 m kotunda batı yönünde devam etmektedir. Boru hattı Ahiboz köyünün 6.7 km güneyinde 1112 m kotundan, Haymana ilçesinin 12 km kuzeyinde Polatlı ilçesinin 11 km güneyinde 1164+000 km'de 804 m kotundan devam etmektedir. ITE boru hattı 1180+000 km'de Ankara il sınırından Eskişehir il sınırına girmektedir. Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinin 3.7 km güneyinde 989 m kotunda, Uluçayır ilçesi 3.5 km kuzeyinde 1330+000 km 871 m kotunda batı yönünde devam etmektedir.

5. Bölüm(1330-1516 km)

ITE boru hattı Eskişehir Yeni İncesu köyünün 2 km kuzeyinden, Kümbet köyünün 1 km kuzeyinden 1355+000 km'de 948 m kotunda devam etmektedir. ITE boru hattı 1368+000 km'de Eskişehir il sınırından Bilecik il sınırına girmektedir. Bilecik ili Cihan Gazi köyünün 580 m kuzeyinden batı yönünde devam etmektedir.


ITE boru hattı 1378+000 km'de iki alternatif güzergâha ayrılmaktadır. Alternatif-1 hattı, 1378+000 km'de 1328 m kotunda Bilecik ili Ketenlik köyünün 350 m kuzeyinden 1386+000 km'de 1421 m kotunda, Dombayçayırı köyünün 450 m güneyinden 1391+000 km'de 1198 m kotunda; Alternatif-2 hattı ise Bilecik Yeniüregil köyü 960 m güneyinden başlayıp Göynücek köyünün 1.7 km güneyinden Kütahya ili Domaniçerikli köyünün 3.2 km kuzeyinde devam etmekte olup, her iki hat 1394+000 km'de tek hatta dönüşmektedir. ITE boru hattı 1392+000 km'de Bilecik il sınırından Kütahya il sınırına girmektedir. ITE boru hattı Kütahya ili Domaniç ilçesinin 5.7 km güneyinden 1405+000 km'de 769 m kotunda, Kösler köyünün 1 km kuzeyinden 1438+000 km'de 1078 m kotunda devam etmektedir. ITE boru hattı 1439+000 km'de Kütahya il sınırından Bursa il sınırına girmektedir. Bursa ili Harmancık ilçesinin 5.5 km kuzeyinden 1449+000 km'de 907 m kotunda devam etmektedir.


Boru hattı 1451+000 km'de iki alternatif güzergâha ayrılmaktadır. Alternatif-1 hattı, Yakuplar köyünün 1,2 km kuzeyinden 857 m kotunda Dereköy'ün 430 m kuzeyinden; Alternatif-2 hattı ise Bursa ili Harmancık ilçesinin 5.8 km kuzey batısından başlayıp Çeki köyünün 600 m güneyinden devam etmekte olup, her iki hat Dereköy'ün 490 m kuzey doğusundan 1471+000 km'de tek hatta dönüşmektedir. Boru hattı Bursa ili Tepecik köyünün 1.2 km güneyinden, Büyükorhan ilçesinin 6 km kuzeyinden 1477+000 km'de 705 m kotundan, Yukarıbalı köyünün 496 m kuzeyinden 937 m kotundan Devecikonağı köyünün 900 m kuzeyinden 1516+000 km'de 71 m kotundan devam etmektedir.

6. Bölüm (1516-1680 km)

ITE boru hattı Bursa ili Yenibalcık köyünün 690 m güneyinden 71 m kotundan, Bursa ili Melik köyünün 1,5 km güneyinden 1525+000 km'de 68 m kotunda, Mustafa Kemal Paşa ilçesinin 8 km güneyinden 1535+000 km'de 242 m kotunda, Taşköprü köyünün 780 m kuzeyinden 1552+000 km'de 27 m kotunda devam etmektedir. Boru hattı 1555+000 km'de Bursa il sınırından Balıkesir il sınırına girmektedir. Balıkesir ilinin Söve göletinin 3,3 km kuzeyinden 1564+000 km'de 42 m kotunda, Manyas ilçesinin 2,2 km kuzeyinden 1576+000 km'de 37 m kotunda, Kocagöl köyünün 2,7 km batısından 1596+000 km'de 116 m kotunda, Ulukır köyünün 580 m güneyinden 1618+000 km'de 175 m kotunda devam etmektedir. Boru hattı 1624+000 km'de mevcut BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hattı'nı (Yunanistan hattını) kesmektedir. Boru hattı 1629+000 km'de Balıkesir il sınırından Çanakkale il sınırına girmektedir. Hat 1639+000 km'de Çanakkale ilinin Sinekçi köyünün 1,9 km kuzeyinden 67 m kotunda devam etmektedir. Çınarköprü köyünün 1 km kuzeyinden geçerek 1644+000 km'de 14,5 m kotunda BOTAŞ (Yunanistan hattı) ve 1650+000 km'de proje aşamasında olan Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı'na paralel bir konuma gelmektedir. Hat Çanakkale Kocagür köyünün 880 m kuzeyinde 1662+000 km'de 100 m kotunda Botaş ve Nabucco hatlarına paralel konumdan ayrılmaktadır. Boru hattı Çanakkale ili Çakırlı ilçesi 1 km güneyinden 1664+000 km'de 62 m kotundan devam etmektedir.


Boru hattı 1674+000 km'de Değirmencik köyünün 3 km güneybatısından üç alternatif güzergâha ayrılmaktadır. Alternatif-1 Değirmencik köyünün 1 km batısından; Alternatif-2 Çanakkale Kemer köyünün 2.5 m doğusundan; Alternatif-3 hattı Çanakkale ili Kemer köyünün 1 km doğusundan; 1677+000 km'de Nabucco ve Yunanistan hattına paralel konuma gelip birleşerek tek hatta dönüşmektedir.


ITE boru hattı 1677+000 km'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapmaktadır. Hat Çanakkale boğazını yaklaşık 17 km mesafede geçerek 1694+000 km'de Trakya tarafından karaya çıkmaktadır.

7. Bölüm (1680-1769 km)

ITE boru hattı 1694+000 km'ye kadar Çanakkale Boğazı'nda BOTAŞ (Yunanistan hattı) ve Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı'na paralel bir şekilde devam etmektedir. Boru hattı Çanakkale ili Kavakköy köyünün 1.5 km doğusundan 1702+000 km'de 6 m kotunda Nabucco Hattı'ndan ayrılıp, BOTAŞ (Yunanistan hattı) ile paralel devam etmektedir.


Boru hattı Çanakkale ili Kalealtı köyü 780 m güneyinde 1714+000 km'de iki alternatif güzergâha ayrılmaktadır. Alternatif-2 hattı Yunanistan hattından ayrılıp Kalealtı köyü 1.5 km kuzeyinden Edirne ili Mahmutköy köyünün 5 km güneydoğusundan; Alternatif-1 hattı ise Çanakkale ili Botaş hattına paralel olarak Çanakkale ili Adilhan köyü 3 km doğusundan Edirne ili Yerlisu köyü 2.5 km doğusundan; 1722+000 km'de yeniden birleşerek tek hatta dönüşmektedir. Boru hattı 1719+000 km'de Çanakkale il sınırından Edirne il sınırına girmektedir. Edirne ili Mahmut köyü 1726+000 km 63 m kotundan, Şükrüköy 2 km batısından 1730+000 km 88 m kotundan, Siğilli köyü 1.5 km kuzeyinden 1740+000 km 69 m kotundan, Edirne ili Turpcular ilçesi 1 km batısından 1760+000 km 10 m kotundan devam etmektedir.


ITE Doğal Gaz Boru Hattı 1769+505 km'de Sarıcaali köyü 4 km batısından 10 m kotunda Türkiye-Yunanistan sınırından Yunanistan'a geçiş yapmaktadır.

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr