Erozyon ve Eski Haline Getirme Planı (EEPP)

Bu planlar (EEPP); inşaat çalışması sırasında tahrip olan ve proje kapsamında daimi kullanıma alınmayacak alanların eski haline getirilmesi faaliyetlerinin tanımlandığı planlardır. EEPP'ler; kazı çalışmaları ile oluşan bitkisel üst toprağın, hafriyatı oluşturan alt toprağın ve kayaların, depolanması, yeniden kullanılması ve bu malzemelerin kullanılmayan kısımlarının bertaraf edilmesinde kullanılacak yöntemleri tanımlar. EEPP, proje faaliyetleri nedeniyle topografik değişimi, arazinin stabilizasyonu, erozyon kontrolü ve tahrip edilen yüzeylerin bitkilendirilmesi (biyo-restorasyon) için minimum teknik şartları belirler.

 

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr