Çevre Yönetim ve İzleme Planları

Çevre Yönetim ve İzleme Planları (ÇYP), belirli bir amaca ulaşmak üzere, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, insani ve fiziksel kaynaklar kullanılarak, planlanmış faaliyetlerin ve görevlerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan planlardır.

Proje çerçevesinde, gürültü, atıklar, deşarjlar, emisyonlar vb. çevresel etkiler için düzenlenen güncel birinci ve ikincil mevzuattan yararlanılarak Çevre Yönetim Planları (ÇYP) hazırlanmıştır.

ÇYP'ye ek olarak inşaat ve işletme döneminde ekosistemde meydana gelebilecek değişiklikleri minimum seviyeye indirgeyerek, olumsuz etkileri önlemek amacıyla İzleme Planları oluşturulur. Elde edilen veriler standartlarla kıyaslanarak değerlendirilir ve gerek duyulması halinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr