Çevre Yönetim Sistemi

Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları sonucunda "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra uygulama aşamasına geçmesi öngörülen projenin, bu kararın verilmesine esas ilkeler doğrultusunda (verilen taahhütler) ve çevre değerlerini olumsuz etkilemeyecek biçimde çalışmaların yürütülmesi için hem inşaat döneminde hem de işletme döneminde izleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu süreçte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sürekli bilgi verilecektir.

Proje kapsamında, ITE Proje ekibi ile birlikte bağımsız çevre ve sosyal danışmanları vasıtasıyla etkili bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) oluşturulmuştur. Çevre Yönetim sistemi kapsamında hazırlanan başlıca plan başlıkları aşağıda verilmektedir.

  • Çevre Yönetimi ve İzleme Planı
  • Kirlilik Önleme Planı
  • Atık Yönetimi Planı
  • Erozyon ve Eski Haline Getirme Planı
  • Trafik Yönetimi Planı
  • Kültürel Miras Yönetim Planı
  • Acil Müdahale Planı
İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr