Acil Müdahale Planı

İş kazaları, doğal felaketler veya sabotaj gibi nedenlerle bir gaz sızıntısı olması ve yangın tehlikesi gibi olaylar "acil durum" olarak nitelendirilmekte olup, ITE DGBH Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetler sırasında oluşabilecek acil durumlardan kaynaklı zararların önlenmesi ya da en aza indirilmesi amacıyla bu Acil Müdahale Planı (AMP) hazırlanmıştır.

AMP'nin ana fonksiyonu tehlikeli durumlarda ve kazalarda, alarm, tehlike sınırları, kurtarma, boşaltma ve normalizasyon için yapılması gereken işleri tanımlamaktır.

ÇYS ve destekleyici planların gereklilikleri tüm personele aktarılacak, personelin gerekli eğitimleri almadan sahaya çıkmasına izin verilmeyecektir. Yapılan işin niteliğine göre ilgili personele özel eğitimler sağlanacak, tüm eğitimler ihtiyaç duyulduğu sıklıkta yinelenecektir.

Tüm inşaat müteahhitleri, bu planda özetlenen gereklilikleri kendi özel faaliyetlerine uyarlayarak uygulayacaklardır. Her müteahhidin, inşaat aşamasının başlamasından sonra kendilerine ait, bu planın gereklerinin nasıl uygulanacağına dair projeye özgü plan ve prosedürleri hazırlamakla yükümlüdürler. Bu plan ve prosedürler, ITE Doğal Gaz Boru Hattı Uluslararası Şirketi TURANG TRANSİT TAŞIMACILIK A.Ş.nin onayına sunulacaktır. TURANG ayrıca, müteahhidin plan ve prosedürlerinde ortaya konan taahhüt ve prosedürlerin, inşaat faaliyetleri sırasında uygulanmasını ve bunlara uyulmasını da garanti altına alacaktır.

İstinye Mahallesi, Bostan Sokak No:12
İstinye Sarıyer Istanbul / Turkey
info@asbgroup.com.tr . http://www.asbgroup.com.tr